Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án (Thu nhập tối thiểu 6-15 triệu/tháng)