Nhân Viên Kinh Doanh Văn Phòng (Thu nhập tối thiểu 6-15 triệu/tháng)