Phần mềm quản lý bán điện thông minh

Ds nhân viên

STTNhân viênChức vụNgày sinh
1LÃ XUÂN CHIẾNKinh doanh29/12/1992
2NGUYỄN XUÂN HÀOGiám đốc20/11/1989
3BÙI QUANG HIẾUTrưởng ca nhà máy02/02/2000
4TRẦN VĂN HÙNGCông nhân08/11/1997
5NGUYỄN HỮU HÙNGKinh doanh04/11/1998
6LƯU TIẾN HƯNGKinh doanh12/08/1989
7PHÙNG CHÍ KIÊNTP. Kinh Doanh08/10/1991
8NGUYỄN VĂN LÂMTP. Kỹ Thuật19/10/1996
9NGUYỄN THỊ DUY LINHHành chính - Kho01/01/1984
10PHẠM THỊ KHÁNH LYKinh doanh02/02/1988
11NGUYỄN THÀNH MINHKinh doanh24/05/1994
12MAI THỊ KIM NGỌCKế toán28/07/1985
13ĐẶNG VĂN NHẬTKỹ thuật06/01/1996
14NGUYỄN THỊ PHÚCP. Giám Đốc01/10/1983
15TRƯƠNG TẤN PHƯƠNGTrưởng ca nhà máy04/07/1999
16LÊ THỊ QUỲNHKinh doanh23/07/1997
17CAO DUY SƠNKinh doanh19/10/1991
18NGUYỄN NHẬT TÂNKinh doanh03/11/1991
19NGUYỄN THỊ THANH THANHKế toán01/01/1993
20VÕ ĐỨC THỊNHLái xe28/12/1995
21TRẦN THỊ KIM THOAKinh doanh28/09/1993
22PHAN VĂN THUẬNTrưởng ca nhà máy10/10/1992
23TRẦN THỊ THÙYTP. Nhân sự10/10/1993
24NGUYỄN ĐỨC TRIỆUTP.Kinh doanh02/07/1994
25TRẦN QUỐC TRUNGKho22/10/1991
26ĐOÀN NHẬT TUẤNKỹ thuật16/12/1992
27ĐÀO NGỌC TÙNGTP. Kinh Doanh17/05/1985
28HOÀNG QUẢNG VĂNKỹ thuật29/04/1989
29LÊ XUÂN XINHTP. Marketing20/01/1988
30PHÙNG CHÍ HIẾUTrợ lý Giám Đốc23/10/1988
31TRẦN DƯƠNGCông nhân08/01/2000
32NGUYỄN MINHKinh doanh29/01/1995
33Đoàn Thanh NhiMarketing1/9/1998
34Đặng Trung HiếuMarketing09/09/1998
35Lê Thị GiangKế toán18/07/1992
36Hồ Thị Thu UyênKinh doanh25/4/1998
37Huỳnh Ngọc TrungGiám Đốc10/10/1975
38Nguyễn Học HảiĐấu thầu10/08/1989