Phần mềm quản lý bán điện thông minh

Bảng giá đèn led mới nhất

1. Bảng giá đèn LED giá tốt nhất – Chiết khấu cao nhất

Tên sản phẩmMã sản phẩmLỗ khoétKích thướcCông suấtMàu sắcGiá bán
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-03W-05E27Φ45x843wXanh Dương
Xanh Lá/ Đỏ
43.000
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-03W-01E27Φ45x843wTrắng/Vàng43.000
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-06W-01E27Φ55x1106w65.000
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-08W-01E27Φ60x1288w65.000
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-10W-01E27Φ60x12910w74.000
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-13W-01E27Φ60x13013w109.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOSTLC-DOS-15W-01E27Φ60x13115w145.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOSTLC-DOS-20W-01E27Φ60x13220w183.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOSTLC-DOS-30W-01E27Φ60x13330w267.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOSTLC-DOS-40W-01E27Φ60x13440W389.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOSTLC-DOS-50W-01E27Φ60x13550W472.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BTE-10W-01E27Φ60x13610w172.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BEF-15W-01
FRIENDLY
E27Φ60x13715w207.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BEF-20W-01
FRIENDLY
E27Φ60x13720w252.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BEF-30W-01
FRIENDLY
E27Φ60x13830w354.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BEF-40W-01
FRIENDLY
E27Φ60x14040w485.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BTE-50W-01E27Φ60x14150W734.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BTE-80W-01E2780W934.000
ĐÈN LED BÚP NẾN + NHÓTTLC-BNN-KR-01E14Φ40x803w49.000
ĐÈN LED BÚP NẾN + NHÓTTLC-BNN-KR-03E14Φ40x803w71.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂNTLC-ACĐ-VĐ-10W-01Φ76Φ108x7010w1.067.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂNTLC-ACĐ-TV-10W-01Φ76Φ108x7010wTrắng/Vàng1.445.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN LIỀN KHỐI DOSTLC-ADO/D90-8W-01Φ90Φ120x408WTrắng/ Vàng/
Trung tính
129.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN LIỀN KHỐI DOSTLC-ADO/D90-8W-03Φ90Φ120x408WBA MÀU (Trắng/ Vàng / Trung tính)152.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO
PLATINUM (Đơn sắc)
TLC-ANP-VB-05W-01Φ72Φ110x355w196.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO
PLATINUM (Đơn sắc)
TLC-ANP-VB-07W-01Φ82Φ120x387w218.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO
PLATINUM (Đơn sắc)
TLC-ANP-VB-09W-01Φ102Φ145x399w300.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(Đơn sắc)
TLC-ANG-VV-05W-01Φ72Φ110x355w198.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(Đơn sắc)
TLC-ANG-VV-07W-01Φ82Φ120x387w212.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(Đơn sắc)
TLC-ANG-VV-09W-01Φ102Φ145x399w294.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc)TLC-AMP-VT-05W-01Φ72Φ110x355w169.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc)TLC-AMP-VT-07W-01Φ82Φ120x387w187.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc)TLC-AMP-VT-09W-01Φ102Φ145x399w260.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO - 3 MÀUTLC-ANP-VB-05W-03Φ72Φ110x355w218.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO - 3 MÀUTLC-ANP-VB-07W-03Φ82Φ120x387w260.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO - 3 MÀUTLC-ANP-VB-09W-03Φ102Φ145x399w345.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(3 MÀU)
TLC-ANG-VV-05W-03Φ72Φ110x355w212.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(3 MÀU)
TLC-ANG-VV-07W-03Φ82Φ120x387w254.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(3 MÀU)
TLC-ANG-VV-09W-03Φ102Φ145x399w338.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU)TLC-AMP-VT-05W-03Φ72Φ110x355w194.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU)TLC-AMP-VT-07W-03Φ82Φ120x387w216.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU)TLC-AMP-VT-09W-03Φ102Φ145x399w316.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-07W-01Φ90120x377wTrắng / Vàng183.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-07W-03Φ90120x377wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
203.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-09W-01Φ90120x379wTrắng / Vàng205.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-09W-03Φ90120x379wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
225.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-12W-01Φ110148x3712wTrắng / Vàng276.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-12W-03Φ110148x3712wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
316.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-07W-01Φ90120x377wTrắng / Vàng178.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-07W-03Φ90120x377wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
198.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-09W-01Φ90120x379wTrắng / Vàng200.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-09W-03Φ90120x379wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
220.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-12W-01Φ110148x3712wTrắng / Vàng272.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-12W-03Φ110148x3712wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
312.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-07W-01Φ90120x377wTrắng / Vàng183.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-07W-03Φ90120x377wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
203.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-09W-01Φ90120x379wTrắng / Vàng205.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-09W-03Φ90120x379wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
225.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-12W-01Φ110148x3712wTrắng / Vàng276.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-12W-03Φ110148x3712wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
316.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-05W-01Φ76Φ110x405w129.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-07W-01Φ90Φ120x407w145.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-09W-01Φ110Φ148x359w216.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-05W-01Φ76Φ110x405w134.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-07W-01Φ90Φ120x407w149.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-09W-01Φ110Φ148x359w220.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-05W-03Φ76Φ110x405w176.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-07W-03Φ90Φ120x407w192.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-09W-03Φ110Φ148x359w256.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-05W-03Φ76Φ110x405w180.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-07W-03Φ90Φ120x407w196.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-09W-03Φ110Φ148x359w260.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀNTLC-ASM-HT-VB-9W-01Φ130Φ145x259W191.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀNTLC-ASM-HT-VB-9W-03Φ130Φ145x259W233.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀNTLC-ASM-HT-VV-9W-01Φ130Φ145x259W191.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀNTLC-ASM-HT-VV-9W-03Φ130Φ145x259W233.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HT-06W-01Φ106Φ120x206w123.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HT-09W-01Φ120Φ150x209w167.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HT-12W-01Φ155Φ170x2012w189.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HT-18W-01Φ206Φ210x2018w267.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HV-06W-01106
x106
120x120x206w129.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HV-12W-01155
x155
170x170x2012w196.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HV-18W-01206
x206
210x210x2018w278.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HT-06W-03Φ106Φ120x206w156.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HT-09W-03Φ130Φ150x209w205.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HT-12W-03Φ155Φ170x2012w234.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HT-18W-03Φ206Φ210x2018w400.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HV-06W-03106
x106
120x120x206w167.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HV-12W-03155
x155
170x170x2012w240.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HV-18W-03206
x206
210x210x2018w434.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COBTLC-NCO-VP-07W-01Φ82Φ120x387wTrắng/vàng227.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COBTLC-NCO-VP-07W-03Φ82Φ120x387wBA MÀU
(Trắng,Vàng,Tr
ung Tính)
269.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COBTLC-NCO-VV-07W-01Φ82Φ120x387wTrắng/vàng218.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COBTLC-NCO-VV-07W-03Φ82Φ120x387wBA MÀU
(Trắng,Vàng,Tr
ung Tính)
260.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG COBTLC-PCO-VT-07W-01Φ82Φ120x387wTrắng/vàng194.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG COBTLC-PCO-VT-07W-03Φ82Φ120x387wBA MÀU
(Trắng,Vàng,Tr
ung Tính)
223.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐƠN MẶT TRÒNTLC-ACO-TT-07W-01Φ90Φ120x707wTrắng/Vàng223.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐƠN MẶT TRÒNTLC-ACO-TT-07W-03Φ90Φ120x707wBA MÀU
(Trắng,Vàng,Tr
ung Tính)
260.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐÔI COBTLC-ACO-TT-14W-01210x120x752*7W24472.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐÔI COBTLC-ACO-TT-14W-03210x120x752*7W24565.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNGTLC-ONT-TT-06W-01Φ120x406w50174.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNGTLC-ONT-TT-12W-01Φ170x4012w10256.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNGTLC-ONT-TT-18W-01Φ210x4018w10323.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNGTLC-ONT-TT-24W-01Φ290x4024w10496.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNGTLC-ONV-TT-06W-01120x120x406w50178.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNGTLC-ONV-TT-12W-01170x170x4012w10260.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNGTLC-ONV-TT-18W-01210x210x4018w10334.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNGTLC-ONV-TT-24W-01290x290x4024w10500.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐENTLC-ONT-TD-06W-01Φ120x406w50174.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐENTLC-ONT-TD-12W-01Φ170x4012w10256.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐENTLC-ONT-TD-18W-01Φ210x4018w10323.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐENTLC-ONT-TD-24W-01Φ290x4024w10496.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐENTLC-ONV-TD-06W-01120x120x406w50178.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐENTLC-ONV-TD-12W-01170x170x4012w10260.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐENTLC-ONV-TD-18W-01210x210x4018w10334.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐENTLC-ONV-TD-24W-01290x290x4024w10500.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONT-TT-06W-03Φ120x406w50223.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONT-TT-12W-03Φ170x4012w10318.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONT-TT-18W-03Φ210x4018w10407.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONT-TT-24W-03Φ290x4024w10623.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONV-TT-06W-03120x120x406w50229.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONV-TT-12W-03170x170x4012w10327.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONV-TT-18W-03210x210x4018w10429.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONV-TT-24W-03290x290x4024w10669.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU)TLC-ONT-TD-06W-03Φ120x406w50223.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU)TLC-ONT-TD-12W-03Φ170x4012w10318.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU)TLC-ONT-TD-18W-03Φ210x4018w10407.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU)TLC-ONT-TD-24W-03Φ290x4024w10623.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU)TLC-ONV-TD-06W-03120x120x406w50229.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU)TLC-ONV-TD-12W-03170x170x4012w10327.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU)TLC-ONV-TD-18W-03210x210x4018w10429.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU)TLC-ONV-TD-24W-03290x290x4024w10669.000
ĐÈN LED ỐP NỔI - GALAXY PLUSTLC-ONG-30W-03Φ320x5530W10844.000
ĐÈN LED ỐP NỔI - GALAXY PLUSTLC-ONG-40W-03Φ420x5540W101.067.000
ĐÈN LED ỐP NỔI - GALAXY PLUSTLC-ONG-60W-03Φ520x5560W51.511.000
ĐÈN LED ỐP TRẦN CẢM ỨNG RADARTLC-ORD-20W-01Φ250x7020W20556.000
ĐÈN LED ỐP TRẦN CẢM ỨNG RADARTLC-ORD-33W-01Φ330x8033W10844.000
ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMARTTLC-OHS-46W-03Φ440x7046W51.734.000
ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMARTTLC-OHS-76W-03Φ550x7076W52.444.000
ĐÈN LED TUYP HỘP - S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀUTLC-TS8-14W-0130014W20200.000
ĐÈN LED TUYP HỘP - S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀUTLC-TS8-27W-0160027w10333.000
ĐÈN LED TUYP HỘP - S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀUTLC-TS8F-54W-01new120054w506.000
ĐÈN LED TUYP HỘP - S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀUTLC-TS8-68W-01120068w10574.000
ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆTTLC-TBN-10W-0130010W20183.000
ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆTTLC-TBN-18W-0160018W15256.000
ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆTTLC-TBNF-36W-01new120036W352.000
ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆTTLC-TBN-36W-03120036W15456.000
ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVALTLC-TOV-20W-0160020W15249.000
ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVALTLC-TOV-42W-01120042W15352.000
ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVALTLC-TOV-52W-01120052W15418.000
ĐÈN LED TUYP TUBE T5TLC-TT5-10W-0160010w30138.000
ĐÈN LED TUYP TUBE T6TLC-TT5-18W-01120018w30183.000
ĐÈN LED TUYP TUBE T8 (VÍT 2 ĐẦU)TLC-TT8-10W-0160010w30149.000
ĐÈN LED TUYP TUBE T8 (VÍT 2 ĐẦU)TLC-TT8-18W-01120018w30193.000
ĐÈN LED TUYP T8 - 24W - nhà xưởngTLC-TT8-24W-01TLC-TT8-24W-01120024WTrắng/vàng278.000
BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG - 11wTLC-TTT-11W-01TLC-TTT-11W-0160011WTrắng84.000
BỘ TUÝP THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG - 11wTLC-BTT-MM-11W-01TLC-BTT-MM-11W-0160011WTrắng116.000
BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG - 20wTLC-TTT-20W-01TLC-TTT-20W-01120020wTrắng92.000
BỘ TUÝP T8 THỦY TINH CAO CẤP - 20WTLC-BTT-20W-01TLC-BTT-20W-01120020wTrắng154.000
BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG - 28wTLC-TTT-28W-01TLC-TTT-28W-01120028WTrắng116.000
BỘ TUÝP T8 THỦY TINH CAO CẤP - 28WTLC-BTT-MM-28W-01TLC-BTT-MM-28W-01120028WTrắng200.000
MÁNG TUYP ĐƠN CAO CẤPTLC-TT8-PKM-016003060.000
MÁNG TUYP ĐƠN CAO CẤPTLC-TT8-PKM-02 (loại cũ)1200Máng dày3056.000
MÁNG TUYP ĐÔI CAO CẤPTLC-TT8-PKM-03120030Sơn trắng84.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-20W-01125x30x15020W20323.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-30W-01155x35x18530W20434.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-50W-01190x35x22050W20563.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-100W-01225x40x260100W101.088.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-150W-01260x40x295150W51.766.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-200W-01200W52.645.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-10W-01130x57x1661020280.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-20W-01185x60x2202020454.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-30W-01203x71x2463020618.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-50W-01229x72x2955020794.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-100W-01286x95x3501005 hoặc 71.609.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-150W-01350x95x41015052.683.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-200W-01380x110x42020033.849.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAITLC-TOS-KT-30X30-01300 x 30016w10433.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAITLC-TOS-KT-60X60-01600 x 60048w8889.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAITLC-TOS-KT-30X60-01300 x 60024w10622.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAITLC-TOS-KT-30X120-01300 x 120048w61.258.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAITLC-TOS-KT-60X120-01600 x 120072w62.667.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAITLC-TOS-CT-30X30-01300 x 30016w10440.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAITLC-TOS-CT-60X60-01600 x 60048w8889.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAITLC-TOS-CT-30X60-01300 x 60024w10622.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAITLC-TOS-CT-30X120-01300 x 120048w61.258.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAITLC-TOS-CT-60X120-01600 x 120072w62.689.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL VUÔNGTLC-PTT-CT-30X30-01300 x 30012w20312.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL VUÔNGTLC-PTT-CT-60X60-01600 x 60042w5934.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL C.NHẬTTLC-PTT-CT-30X60-01300 x 60020w10589.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL C.NHẬTTLC-PTT-CT-30X120-01300 x 120048w51.222.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL C.NHẬTTLC-PTT-CT-60X120-01600 x 120072w52.889.000
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-D2835/156-6w1006w14.334.000
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-D2835/156-6w-031006w15.534.000
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-D2835/156-8w1008w15.312.000
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-D2835/156-8w-031008w16.867.000
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-DY1-011008.5w1
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-DY1-031008.5w1
ĐÈNLED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ TRANG TRÍ NGOÀI TRỜITLC-D5730/72-5W1005W1
ĐÈNLED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ TRANG TRÍ NGOÀI TRỜITLC-D5730/72-5W1005W1
ĐÈNLED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ ĐƠN MÀUTLC-DY3-0110012.5w18.512.000
ĐÈNLED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ ĐƠN MÀUTLC-DY3-0310012.5w18.867.000
NGUỒN LED DÂYTLC-DY1-PK01TLC-DY1-PK0110034.000
ĐÈN LEDNGUỒN LED DÂYTLC-DY3-PK02TLC-DY3-PK021003 chế độ
ĐÈN LEDKHIỂN LED DÂYTLC-DY1-PK05TLC-DY1-PK05100
ĐÈN LEDKHIỂN LED DÂYTLC-DY3-PK04TLC-DY3-PK041003 chế độ
ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚPTLC-R2L-TT-10W-01Φ65x105mm10w20440.000
ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚPTLC-R2L-TT-20W-01Φ90x120mm20w20538.000
ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚP - 3 MÀUTLC-R2L-TT-10W-03Φ65x10510w20587.000
ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚP - 3 MÀUTLC-R2L-TT-20W-03Φ90x12020w20720.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤPTLC-RTC-TT-10W-01Φ70x135x9010w20360.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤPTLC-RTC-TT-20W-01Φ85x175x12020w20525.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤPTLC-RTC-TT-30W-01Φ85x175x12030w20832.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP 2018 -3 MÀUTLC-RTC-TT-10W-03Φ70x135x9010w20556.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP 2018 -3 MÀUTLC-RTC-TT-20W-03Φ85x175x12020w20689.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP 2018 -3 MÀUTLC-RTC-TT-30W-03Φ85x175x12030w201.100.000
ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM ĐƠN SẮCTLC-RZ-TT-10W-01Φ115x6110w433.000
ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM ĐƠN SẮCTLC-RZ-TT-20W-01Φ115x6120w622.000
ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB ĐƠN SẮCTLC-RCO-TT-12W-01Φ115x6112W50392.000
ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB ĐƠN SẮCTLC-RCO-TD-12W-01Φ115x6112W50392.000
ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB BA MÀUTLC-RCO-TT-12W-03Φ115x6112W50465.000
ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB BA MÀUTLC-RCO-TD-12W-03Φ115x6112W50465.000
ĐÈN LEDThanh ray 1m - nhôm sơn tĩnh điệnTLC-RPK-011m30
ĐÈN LEDThanh ray 1,5m - nhôm sơn tĩnh điệnTLC-RPK- 031,5m30
ĐÈN LEDNối thẳng/Nối góc vuôngTLC-RPK-051m30
ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁPTLC-DCA-20W-01L510xW220xH80
mm
20w1934.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁPTLC-DCA-50W-01L550xW50xH80m
m
50w11.667.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁPTLC-DCA-100W-01L880x
W340xH100
100w13.112.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁPTLC-DCA-150W-01L1050x
W520xH120
150w13.889.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁPTLC-DCA-200W-01200w5.445.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-42W-01375x305x8042W13.089.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-56W-01435x305x8056W13.978.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-70W-01495x305x8070W14.867.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-84W-01610x305x8084W15.978.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-98W-01615x305x9098W16.645.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-112W-01675x305x98112W17.534.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-126W-01735x305x112126W18.200.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-168W-01950x340x100168W110.867.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DHB-50W-0150W101.067.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DHB-80W-0180W51.512.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DHB-100W-01100W51.734.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DX-50W-01¢ 45050W11.667.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DX-100W-01¢ 450100W12.800.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DX-150W-01¢ 550150W13.356.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DX-200W-01¢ 550200W15.112.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-HVTT-06W-02100x100x10006W712.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-HVTD-06W-02100x100x10006W712.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-BDTT-06W-02200x72x9006W1.067.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-BDTD-06W-02200x72x9006W1.067.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-CGTT-12W-02240x170x9012W1.512.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-CGTD-12W-02240x170x9012W1.512.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-911-TT-6W-0290x40x11006W434.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-911-TD-6W-0290x40x11006W434.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-917-TT-12W-0290x40x17012W556.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-917-TD-12W-0290x40x17012W556.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTC-TT-06W-02145x100x18506W712.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTC-TD-06W-02145x100x18506W712.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CMC-14W-0285x14014W6640.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CMC-14W-0385x14014W6707.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CMC-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-HS-14W-0285x14014W6640.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-HS-14W-0385x14014W6707.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-HS-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHN-14W-0285x14014W6640.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHN-14W-0385x14014W6707.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHN-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHR-14W-0285x14014W6640.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHR-14W-0385x14014W6707.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHR-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CBT-14W-0285x14014W6640.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CBT-14W-0385x14014W6707.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CBT-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CMC-14W-0285x14014W6700.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CMC-14W-0385x14014W6767.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CMC-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-HS-14W-0285x14014W6700.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-HS-14W-0385x14014W6767.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-HS-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHN-14W-0285x14014W6700.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHN-14W-0385x14014W6767.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHN-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHR-14W-0285x14014W6700.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHR-14W-0385x14014W6767.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHR-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CBT-14W-0285x14014W6700.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TB-CBT-14W-0385x14014W6767.000
TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TB-CBT-14W-0585x14014W6
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX2-LT-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX2-LT-02M-052 mặt330x1503wXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-LT-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-LT-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-PT-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-PT-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-SP-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-SP-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-ST-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-ST-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX2-WC-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX2-WC-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-XD-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-XD-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤPTLC-DSC-02B-01300x2955WTrắng878.000
ĐÈN LED PHA NLMTTLC-PMF-50W (New)50W12.200.000
ĐÈN LED PHA NLMTTLC-PMF-100W (New)100W12.645.000
ĐÈN ĐƯỜNG NLMT MAX ECO StandarTLC-DMS-50W50W52.778.000
ĐÈN ĐƯỜNG NLMT MAX ECO StandarTLC-ĐMS-100W100W53.540.000
ĐÈN ĐƯỜNG NLMT MAX ECO StandarTLC-ĐMS-150W150W54.400.000
ĐÈN TRỤ CỔNG NLMT MAX ECO StandarTLC-TCM.01Φ20012845.000
ĐÈN TRỤ CỔNG NLMT MAX ECO StandarTLC-TCM.02Φ25041.067.000
ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT MAX ECO FriendlyTLC-DMF-90W90W51.667.000
ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT MAX ECO FriendlyTLC-DMF-120W120W52.178.000
ĐÈN LEDQuạt trần Luxury - Vân Gỗ
led 24W - Ba màu
TLC-QTL-VG14205 cấp độCó đèn 3 màu (T-V-TT) Màu bạc
ĐÈN LEDQuạt trần Luxury - Màu bạc
led 24W - Ba màu
TLC-QTL-MB14205 cấp độCó đèn 3 màu (T-V-TT) Màu bạc
Quạt trần LED ECOFAN - Sapphire
(Vân Gỗ)
TLC-QTS-VG1370*6005 cấp độCó đèn 3 màu (T-V-TT) Màu bạc4.986.000
Quạt trần LED ECOFAN
- Sapphire (Màu bạc)
TLC-QTS-CR1370*6005 cấp độCó đèn 3 màu (T-V-TT) Màu bạc4.700.000
Quạt trần ECOFAN - RubyTLC-QTR-CR1420*6005 cấp
độ
Màu bạc2.929.000
ĐÈN LEDQuạt trần ECOFAN - ClassicTLC-QTC-MB1420*6005 cấp
độ
Màu Bạc
Quạt trần ECOFAN - ClassicTLC-QTC-MT1420*6005 cấp
độ
Màu trắng2.423.000
Bộ điều khiển từ xa bán rời - Quạt trần
ECOFAN Ruby
TLC-PKQT081622.000
Bộ điều khiển từ xa bán rời - Quạt trần
ECOFAN Classic
TLC-PKQT091622.000
ĐÈN sưởi nhà tắm 2 bóng vàngTLC-SNT-BV02400X210X210275W
*2
Vàng934.000
ĐÈN sưởi nhà tắm 3 bóng vàngTLC-SNT-BV03510X250X230275W
*3
Vàng1.289.000
ĐÈN sưởi nhà tắm 2 bóng trắngTLC-SNT-BT02400X210X210275W
*2
Trắng1.023.000
ĐÈN sưởi nhà tắm 3 bóng trắngTLC-SNT-BT03510X250X230275W
*3
Trắng1.400.000
ĐÈN sưởi âm trần đa năng 30*30:4 in1
- Chiếu sáng 11 W
- Quạt thông gió 36 W
- Sưởi ấm 1 - 1250 W
- Sưởi ấm 2 - 2500 W
TLC-SAT-300*300300*300*130275W
*3
Trắng2.867.000
ĐÈN sưởi âm trần đa năng 30*60 4 in 1
- Chiếu sáng 16 W
- Quạt thông gió 46 W
- Sưởi ấm 1 - 1300 W
- Sưởi ấm 2 - 2600 W
TLC-SAT-300*600300*600*130275W
*3
Trắng4.422.000

*** Bảng giá mang tính chất tham khảo. Để được ưu đãi giá và giao hàng tận nơi quý khách hàng liên hệ đặt hàng 0826 603 603.

2. Thông số kỹ thuật của Đèn LED và thông số lắp đặt

Xem chi tiết Catalog tại đây

3. Chi tiết các loại sản phẩm Đèn LED

Đèn LED tại đây

4. Hình ảnh sản phẩm Đèn LED

đèn LED âm trần mặt cong Nano Platinum

đèn led búp os thiết bị điện adp

đèn đường nlmt rời thể max eco adp

đèn led panel tấm os 300x1200