Phần mềm quản lý bán điện thông minh

Bảng giá đèn led mới nhất

1. Bảng giá đèn LED giá tốt nhất – Chiết khấu cao nhất

STT Tên SP Mã SP Lỗ khoét Kích thước Công_suất Màu sắc Giá bán (vnđ)
1 ĐÈN LED BÚP BOS TLC-BOS-03W-05 E27 Φ45×84 3w Xanh Dương/ Xanh Lá/ Đỏ 43.000
2 ĐÈN LED BÚP BOS TLC-BOS-03W-01 E27 Φ45×84 3w Trắng/Vàng 43.000
3 ĐÈN LED BÚP BOS TLC-BOS-06W-01 E27 Φ55×110 6w 65.000
4 ĐÈN LED BÚP BOS TLC-BOS-08W-01 E27 Φ60×128 8w 65.000
5 ĐÈN LED BÚP BOS TLC-BOS-10W-01 E27 Φ60×129 10w 74.000
6 ĐÈN LED BÚP BOS TLC-BOS-13W-01 E27 Φ60×130 13w 109.000
7 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOS TLC-DOS-15W-01 E27 Φ60×131 15w 145.000
8 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOS TLC-DOS-20W-01 E27 Φ60×132 20w 183.000
9 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOS TLC-DOS-30W-01 E27 Φ60×133 30w 267.000
10 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOS TLC-DOS-40W-01 E27 Φ60×134 40W 389.000
11 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOS TLC-DOS-50W-01 E27 Φ60×135 50W 472.000
12 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO TLC-BTE-10W-01 E27 Φ60×136 10w 172.000
13 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO TLC-BEF-15W-01 FRIENDLY E27 Φ60×137 15w 207.000
14 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO TLC-BEF-20W-01 FRIENDLY E27 Φ60×137 20w 252.000
15 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO TLC-BEF-30W-01 FRIENDLY E27 Φ60×138 30w 354.000
16 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO TLC-BEF-40W-01 FRIENDLY E27 Φ60×140 40w 485.000
17 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO TLC-BTE-50W-01 E27 Φ60×141 50W 734.000
18 ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECO TLC-BTE-80W-01 E27 80W 934.000
19 ĐÈN LED BÚP NẾN + NHÓT TLC-BNN-KR-01 E14 Φ40×80 3w 49.000
20 ĐÈN LED BÚP NẾN + NHÓT TLC-BNN-KR-03 E14 Φ40×80 3w 71.000
21 ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN TLC-ACĐ-VĐ-10W-01 Φ76 Φ108×70 10w 1.067.000
22 ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN TLC-ACĐ-TV-10W-01 Φ76 Φ108×70 10w Trắng/Vàng 1.445.000
23 ĐÈN LED ÂM TRẦN LIỀN KHỐI DOS TLC-ADO/D90-8W-01 Φ90 Φ120×40 8W Trắng/ Vàng/Trung tính 129.000
24 ĐÈN LED ÂM TRẦN LIỀN KHỐI DOS TLC-ADO/D90-8W-03 Φ90 Φ120×40 8W BA MÀU (Trắng/ Vàng / Trung tính) 152.000
25 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM (Đơn sắc) TLC-ANP-VB-05W-01 Φ72 Φ110×35 5w 196.000
26 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM (Đơn sắc) TLC-ANP-VB-07W-01 Φ82 Φ120×38 7w 218.000
27 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM (Đơn sắc) TLC-ANP-VB-09W-01 Φ102 Φ145×39 9w 300.000
28 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (Đơn sắc) TLC-ANG-VV-05W-01 Φ72 Φ110×35 5w 198.000
29 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (Đơn sắc) TLC-ANG-VV-07W-01 Φ82 Φ120×38 7w 212.000
30 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (Đơn sắc) TLC-ANG-VV-09W-01 Φ102 Φ145×39 9w 294.000
31 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc) TLC-AMP-VT-05W-01 Φ72  Φ110×35 5w 169.000
32 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc) TLC-AMP-VT-07W-01 Φ82 Φ120×38 7w 187.000
33 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc) TLC-AMP-VT-09W-01 Φ102 Φ145×39 9w 260.000
34 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO – 3 MÀU TLC-ANP-VB-05W-03 Φ72 Φ110×35 5w 218.000
35 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO – 3 MÀU TLC-ANP-VB-07W-03 Φ82 Φ120×38 7w 260.000
36 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO – 3 MÀU TLC-ANP-VB-09W-03 Φ102 Φ145×39 9w 345.000
37 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (3 MÀU) TLC-ANG-VV-05W-03 Φ72 Φ110×35 5w 212.000
38 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (3 MÀU) TLC-ANG-VV-07W-03 Φ82 Φ120×38 7w 254.000
39 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD (3 MÀU) TLC-ANG-VV-09W-03 Φ102 Φ145×39 9w 338.000
40 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU) TLC-AMP-VT-05W-03 Φ72 Φ110×35 5w 194.000
41 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU) TLC-AMP-VT-07W-03 Φ82 Φ120×38 7w 216.000
42 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU) TLC-AMP-VT-09W-03 Φ102 Φ145×39 9w 316.000
43 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng TLC-ATO-MT-07W-01 Φ90 120×37 7w Trắng / Vàng 183.000
44 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng TLC-ATO-MT-07W-03 Φ90 120×37 7w BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) 203.000
45 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng TLC-ATO-MT-09W-01 Φ90 120×37 9w Trắng / Vàng 205.000
46 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng TLC-ATO-MT-09W-03 Φ90 120×37 9w BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) 225.000
47 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng TLC-ATO-MT-12W-01 Φ110 148×37 12w Trắng / Vàng 276.000
48 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt Trắng TLC-ATO-MT-12W-03 Φ110 148×37 12w BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) 316.000
49 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc TLC-ATO-VB-07W-01 Φ90 120×37 7w Trắng / Vàng 178.000
50 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc TLC-ATO-VB-07W-03 Φ90 120×37 7w BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) 198.000
51 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc TLC-ATO-VB-09W-01 Φ90 120×37 9w Trắng / Vàng 200.000
52 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc TLC-ATO-VB-09W-03 Φ90 120×37 9w BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) 220.000
53 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc TLC-ATO-VB-12W-01 Φ110 148×37 12w Trắng / Vàng 272.000
54 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạc TLC-ATO-VB-12W-03 Φ110 148×37 12w BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) 312.000
55 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng TLC-ATO-VV-07W-01 Φ90 120×37 7w Trắng / Vàng 183.000
56 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng TLC-ATO-VV-07W-03 Φ90 120×37 7w BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) 203.000
57 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng TLC-ATO-VV-09W-01 Φ90 120×37 9w Trắng / Vàng 205.000
58 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng TLC-ATO-VV-09W-03 Φ90 120×37 9w BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) 225.000
59 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng TLC-ATO-VV-12W-01 Φ110 148×37 12w Trắng / Vàng 276.000
60 ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền Vàng TLC-ATO-VV-12W-03 Φ110 148×37 12w BA MÀU(Trắng/Vằng/Trung tính) 316.000
61 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNG TLC-ACM-VT-05W-01 Φ76 Φ110×40 5w 129.000
62 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNG TLC-ACM-VT-07W-01 Φ90 Φ120×40 7w 145.000
63 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNG TLC-ACM-VT-09W-01 Φ110 Φ148×35 9w 216.000
64 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNG TLC-ACM-VV-05W-01 Φ76 Φ110×40 5w 134.000
65 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNG TLC-ACM-VV-07W-01 Φ90 Φ120×40 7w 149.000
66 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNG TLC-ACM-VV-09W-01 Φ110 Φ148×35 9w 220.000
67 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNG TLC-ACM-VT-05W-03 Φ76 Φ110×40 5w 176.000
68 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNG TLC-ACM-VT-07W-03 Φ90 Φ120×40 7w 192.000
69 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNG TLC-ACM-VT-09W-03 Φ110 Φ148×35 9w 256.000
70 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNG TLC-ACM-VV-05W-03 Φ76 Φ110×40 5w 180.000
71 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNG TLC-ACM-VV-07W-03 Φ90 Φ120×40 7w 196.000
72 ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNG TLC-ACM-VV-09W-03 Φ110 Φ148×35 9w 260.000
73 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀN TLC-ASM-HT-VB-9W-01 Φ130 Φ145×25 9W 191.000
74 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀN TLC-ASM-HT-VB-9W-03 Φ130 Φ145×25 9W 233.000
75 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀN TLC-ASM-HT-VV-9W-01 Φ130 Φ145×25 9W 191.000
76 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀN TLC-ASM-HT-VV-9W-03 Φ130 Φ145×25 9W 233.000
77 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TLC-ASM-HT-06W-01 Φ106 Φ120×20 6w 123.000
78 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TLC-ASM-HT-09W-01 Φ120 Φ150×20 9w 167.000
79 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TLC-ASM-HT-12W-01 Φ155 Φ170×20 12w 189.000
80 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TLC-ASM-HT-18W-01 Φ206 Φ210×20 18w 267.000
81 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TLC-ASM-HV-06W-01 106×106 120x120x20 6w 129.000
82 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TLC-ASM-HV-12W-01 155×155 170x170x20 12w 196.000
83 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG TLC-ASM-HV-18W-01 206×206 210x210x20 18w 278.000
84 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU TLC-ASM-HT-06W-03 Φ106 Φ120×20 6w 156.000
85 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU TLC-ASM-HT-09W-03 Φ130 Φ150×20 9w 205.000
86 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU TLC-ASM-HT-12W-03 Φ155 Φ170×20 12w 234.000
87 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU TLC-ASM-HT-18W-03 Φ206 Φ210×20 18w 400.000
88 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU TLC-ASM-HV-06W-03 106×106 120x120x20 6w 167.000
89 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU TLC-ASM-HV-12W-03 155×155 170x170x20 12w 240.000
90 ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG – 3 MÀU TLC-ASM-HV-18W-03 206×206 210x210x20 18w 434.000
91 ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB TLC-NCO-VP-07W-01 Φ82 Φ120×38 7w Trắng/vàng 227.000
92 ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB TLC-NCO-VP-07W-03 Φ82 Φ120×38 7w BA MÀU(Trắng,Vàng,Trung Tính) 269.000
93 ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB TLC-NCO-VV-07W-01 Φ82 Φ120×38 7w Trắng/vàng 218.000
94 ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COB TLC-NCO-VV-07W-03 Φ82 Φ120×38 7w BA MÀU(Trắng,Vàng,Trung Tính) 260.000
95 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG COB TLC-PCO-VT-07W-01 Φ82 Φ120×38 7w Trắng/vàng 194.000
96 ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG COB TLC-PCO-VT-07W-03 Φ82 Φ120×38 7w BA MÀU(Trắng,Vàng,Trung Tính) 223.000
97 ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐƠN MẶT TRÒN TLC-ACO-TT-07W-01 Φ90 Φ120×70 7w Trắng/Vàng 223.000
98 ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐƠN MẶT TRÒN TLC-ACO-TT-07W-03 Φ90 Φ120×70 7w BA MÀU(Trắng,Vàng,Trung Tính) 260.000
99 ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐÔI COB TLC-ACO-TT-14W-01 210x120x75 2*7W 472.000
100 ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐÔI COB TLC-ACO-TT-14W-03 210x120x75  2*7W 565.000
101 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG TLC-ONT-TT-06W-01 Φ120×40  6w 174.000
102 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG TLC-ONT-TT-12W-01 Φ170×40 12w 256.000
103 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG TLC-ONT-TT-18W-01 Φ210×40 18w 323.000
104 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG TLC-ONT-TT-24W-01 Φ290×40 24w 496.000
105 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG TLC-ONV-TT-06W-01 120x120x40 6W 178.000
106 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG TLC-ONV-TT-12W-01 170x170x40 12W 260.000
107 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG TLC-ONV-TT-18W-01 210x210x40 18W 334.000
108 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG TLC-ONV-TT-24W-01 290x290x40 24w 500.000
109 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN TLC-ONT-TD-06W-01 Φ120×40 6W 174.000
110 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN TLC-ONT-TD-12W-01 Φ170×40 12w 256.000
111 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN TLC-ONT-TD-18W-01 Φ210×40 18w 323.000
112 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN TLC-ONT-TD-24W-01 Φ290×40 24w 496.000
113 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN TLC-ONV-TD-06W-01 120x120x40 6w 178.000
114 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN TLC-ONV-TD-12W-01 170x170x40 12w 260.000
115 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN TLC-ONV-TD-18W-01 290x290x40 18w 334.000
116 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN TLC-ONV-TD-24W-01 24w 24w 500.000
117 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU) TLC-ONT-TT-06W-03 Φ120×40 6w 223.000
118 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU) TLC-ONT-TT-12W-03 Φ170×40 12w 318.000
119 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU) TLC-ONT-TT-18W-03 Φ210×40 18w 407.000
120 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU) TLC-ONT-TT-24W-03 Φ290×40 24w 623.000
121 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU) TLC-ONV-TT-06W-03 120x120x40 6w 229.000
122 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU) TLC-ONV-TT-12W-03 170x170x40 12w 327.000
123 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU) TLC-ONV-TT-18W-03 210x210x40 18w 429.000
124 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU) TLC-ONV-TT-24W-03 290x290x40 24w 669.000
125 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU) TLC-ONT-TD-06W-03 Φ120×40 6w 223.000
126 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU) TLC-ONT-TD-12W-03 Φ170×40 12w 318.000
127 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU) TLC-ONT-TD-18W-03 Φ210×40 18w 407.000
128 ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU) TLC-ONT-TD-24W-03 Φ290×40 24w 623.000
129 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU) TLC-ONV-TD-06W-03 120x120x40 6w 229.000
130 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU) TLC-ONV-TD-12W-03 170x170x40 12w 327.000
131 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU) TLC-ONV-TD-18W-03 210x210x40 18w 429.000
132 ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU) TLC-ONV-TD-24W-03 290x290x40 24w 669.000
133 ĐÈN LED ỐP NỔI – GALAXY PLUS TLC-ONG-30W-03 Φ320×55 30W 844.000
134 ĐÈN LED ỐP NỔI – GALAXY PLUS TLC-ONG-40W-03 Φ420×55 40W 1.067.000
135 ĐÈN LED ỐP NỔI – GALAXY PLUS TLC-ONG-60W-03 Φ520×55 60W 1.511.000
136 ĐÈN LED ỐP TRẦN CẢM ỨNG RADAR TLC-ORD-20W-01 Φ250×70 20W 556.000
137 ĐÈN LED ỐP TRẦN CẢM ỨNG RADAR TLC-ORD-33W-01 Φ330×80 33W 844.000
138 ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMART TLC-OHS-46W-03 Φ440×70 46W 1.734.000
139 ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMART TLC-OHS-76W-03 Φ550×70 76W 2.444.000
140 ĐÈN LED TUYP HỘP – S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀU TLC-TS8-14W-01 300 14W 200.000
141 ĐÈN LED TUYP HỘP – S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀU TLC-TS8-27W-01 600 27w 333.000
142 ĐÈN LED TUYP HỘP – S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀU TLC-TS8F-54W-01 new 1200 54w 506.000
143 ĐÈN LED TUYP HỘP – S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀU TLC-TS8-68W-01 1200 68w 574.000
144 ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT TLC-TBN-10W-01 300 10W 183.000
145 ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT TLC-TBN-18W-01 600 18W 256.000
146 ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT TLC-TBNF-36W-01 new 1200 36W 352.000
147 ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆT TLC-TBN-36W-03 1200 36W 456.000
148 ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVAL TLC-TOV-20W-01 600 20W 249.000
149 ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVAL TLC-TOV-42W-01 1200 42W 352.000
150 ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVAL TLC-TOV-52W-01 1200 52W 418.000
151 ĐÈN LED TUYP TUBE T5 TLC-TT5-10W-01 1200 10w 138.000
152 ĐÈN LED TUYP TUBE T6 TLC-TT5-18W-01 1200 18w 183.000
153 ĐÈN LED TUYP TUBE T8 (VÍT 2 ĐẦU) TLC-TT8-10W-01  600 10w 149.000
154 ĐÈN LED TUYP TUBE T8 (VÍT 2 ĐẦU) TLC-TT8-18W-01 1200 18w 193.000
155 ĐÈN LED TUYP T8 – 24W – nhà xưởng TLC-TT8-24W-01 1200 24W Trắng/vàng 278.000
156 BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG – 11w TLC-TTT-11W-01 600 11W Trắng 84.000
157 BỘ TUÝP THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG – 11w TLC-BTT-MM-11W-01 600 11W Trắng 116.000
158 BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG – 20w TLC-TTT-20W-01 1200 20w Trắng 92.000
159 BỘ TUÝP T8 THỦY TINH CAO CẤP – 20W TLC-BTT-20W-01 1200 20w Trắng 154.000
160 BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG – 28w TLC-TTT-28W-01 1200 28W Trắng 116.000
161 BỘ TUÝP T8 THỦY TINH CAO CẤP – 28W TLC-BTT-MM-28W-01 1200 28W Trắng 200.000
162 MÁNG TUYP ĐƠN CAO CẤP TLC-TT8-PKM-01 600 60.000
163 MÁNG TUYP ĐƠN CAO CẤP TLC-TT8-PKM-02 (loại cũ) 1200 (máng dày) 56.000
164 MÁNG TUYP ĐÔI CAO CẤP TLC-TT8-PKM-03 1200 (Sơn trắng) 84.000
165 ĐÈN LED PHA AEON TLC-PAP-20W-01 125x30x150 20W 323.000
166 ĐÈN LED PHA AEON TLC-PAP-30W-01 155x35x185 30W 434.000
167 ĐÈN LED PHA AEON TLC-PAP-50W-01 190x35x220 50W 563.000
168 ĐÈN LED PHA AEON TLC-PAP-100W-01 225x40x260 100W 1.088.000
169 ĐÈN LED PHA AEON TLC-PAP-150W-01 260x40x295 150W 1.766.000
170 ĐÈN LED PHA AEON TLC-PAP-200W-01 200W 2.645.000
171 ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP TLC-PT-10W-01 130x57x166 10W 280.000
172 ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP TLC-PT-20W-01 185x60x220 20W 454.000
173 ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP TLC-PT-30W-01 203x71x246 20W 618.000
174 ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP TLC-PT-50W-01 229x72x295 50W 794.000
175 ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP TLC-PT-100W-01 286x95x350 100W 1.609.000
176 ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP TLC-PT-150W-01 350x95x410 150W 2.683.000
177 ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT – CHỊU NƯỚC 2 LỚP TLC-PT-200W-01 380x110x420 200W 3.849.000
178 ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAI TLC-TOS-KT-30X30-01 300 x 300 16w 433.000
179 ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAI TLC-TOS-KT-60X60-01 600 x 600 48w 889.000
180 ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAI TLC-TOS-KT-30X60-01 300 x 600 24w 622.000
181 ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAI TLC-TOS-KT-30X120-01 300 x 1200 48w 1.258.000
182 ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAI TLC-TOS-KT-60X120-01 600 x 1200 72w 2.667.000
183 ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAI TLC-TOS-CT-30X30-01 300 x 300 16w 440.000
184 ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAI TLC-TOS-CT-60X60-01 600 x 600 48w 889.000
185 ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAI TLC-TOS-CT-30X60-01 300 x 600 24w 622.000
186 ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAI TLC-TOS-CT-30X120-01 300 x 1200 48w 1.258.000
187 ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAI TLC-TOS-CT-60X120-01 600 x 1200 72w 2.689.000
188 ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL VUÔNG TLC-PTT-CT-30X30-01 300 x 300 12w 312.000
189 ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL VUÔNG TLC-PTT-CT-60X60-01 600 x 600 42w 934.000
190 ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL C.NHẬT TLC-PTT-CT-30X60-01 300 x 600 20w 589.000
191 ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL C.NHẬT TLC-PTT-CT-30X120-01 300 x 1200 48w 1.222.000
192 ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL C.NHẬT TLC-PTT-CT-60X120-01 600 x 1200 72w 2.889.000
193 ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT – VERSION 2018 TLC-D2835/156-6w 100m 6w 4.334.000
194 ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT – VERSION 2018 TLC-D2835/156-6w-03 100m 6w 5.534.000
195 ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT – VERSION 2018 TLC-D2835/156-8w 100m 8w 5.312.000
196 ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT – VERSION 2018 TLC-D2835/156-8w-03 100m 8w 6.867.000
197 ĐÈNLED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ ĐƠN MÀU TLC-DY3-01 100m 12.5w 8.512.000
198 ĐÈNLED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ ĐƠN MÀU TLC-DY3-03 100m 12.5w 8.867.000
199 NGUỒN LED DÂY TLC-DY1-PK01 100m 34.000
200 ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚP TLC-R2L-TT-10W-01 Φ65×105 10w 440.000
201 ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚP TLC-R2L-TT-20W-01 Φ90x120mm 20w 538.000
202 ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚP – 3 MÀU TLC-R2L-TT-10W-03 Φ65×105 10w 587.000
203 ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚP – 3 MÀU TLC-R2L-TT-20W-03 Φ90×120 20w 720.000
204 ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP TLC-RTC-TT-10W-01 Φ70x135x90 10w 360.000
205 ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP TLC-RTC-TT-20W-01 Φ85x175x120 20w 525.000
206 ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP TLC-RTC-TT-30W-01 Φ85x175x120 30w 832.000
207 ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP 2018 -3 MÀU TLC-RTC-TT-10W-03 Φ70x135x90 10w 556.000
208 ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP 2018 -3 MÀU TLC-RTC-TT-20W-03 Φ85x175x120 20w 689.000
209 ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP 2018 -3 MÀU TLC-RTC-TT-30W-03 Φ85x175x120 30w 1.100.000
210 ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM ĐƠN SẮC TLC-RZ-TT-10W-01 Φ115×61 10w 433.000
211 ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM ĐƠN SẮC TLC-RZ-TT-20W-01 Φ115×61 20w 622.000
212 ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB ĐƠN SẮC TLC-RCO-TT-12W-01 Φ115×61 12W 392.000
213 ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB ĐƠN SẮC TLC-RCO-TD-12W-01 Φ115×61 12W 392.000
214 ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB BA MÀU TLC-RCO-TT-12W-03 Φ115×61 12W 465.000
215 ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB BA MÀU TLC-RCO-TD-12W-03 Φ115×61 12W 465.000
216 ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁP TLC-DCA-20W-01 L510xW220xH80 20w 934.000
217 ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁP TLC-DCA-50W-01 L550xW50xH80 50w 1.667.000
218 ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁP TLC-DCA-100W-01 L880xW340xH100 100w 3.112.000
219 ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁP TLC-DCA-150W-01 L1050xW520xH120 150w 3.889.000
220 ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁP TLC-DCA-200W-01 200w 5.445.000
221 ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNG TLC-DSS-42W-01 375x305x80 42W 3.089.000
222 ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNG TLC-DSS-56W-01 435x305x80 56W 3.978.000
223 ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNG TLC-DSS-70W-01 495x305x80 70W 4.867.000
224 ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNG TLC-DSS-84W-01 610x305x80 84W 5.978.000
225 ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNG TLC-DSS-98W-01 615x305x90 98W 6.645.000
226 ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNG TLC-DSS-112W-01 675x305x98 112W 7.534.000
227 ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNG TLC-DSS-126W-01 735x305x112 126W 8.200.000
228 ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNG TLC-DSS-168W-01 950x340x100 168W 10.867.000
229 ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAY TLC-DHB-50W-01 50W 1.067.000
230 ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAY TLC-DHB-80W-01 80W 1.512.000
231 ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAY TLC-DHB-100W-01 100W 1.734.000
232 ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAY TLC-DX-50W-01 ¢ 450 50W 1.667.000
233 ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAY TLC-DX-100W-01 ¢ 450 100W 2.800.000
234 ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAY TLC-DX-150W-01 ¢ 550 150W 3.356.000
235 ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAY TLC-DX-200W-01 ¢ 550 200W 5.112.000
236 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-DTT-HVTT-06W-02 100x100x100 6W 712.000
237 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-DTT-HVTD-06W-02 100x100x100 6W 712.000
238 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-DTT-BDTT-06W-02 200x72x90 6W 1.067.000
239 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-DTT-BDTD-06W-02 200x72x90 6W 1.067.000
240 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-DTT-CGTT-12W-02 240x170x90 12W 1.512.000
241 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-DTT-CGTD-12W-02 240x170x90 12W 1.512.000
242 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-911-TT-6W-02 90x40x110 6W 434.000
243 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-911-TD-6W-02 90x40x110 6W 434.000
244 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-917-TT-12W-02 90x40x170 12W 556.000
245 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-917-TD-12W-02 90x40x170 12W 556.000
246 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-DTC-TT-06W-02 145x100x185 6W 712.000
247 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ TLC-DTC-TD-06W-02 145x100x185 6W 712.000
248 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT-CMC-14W-02 85×140 14W 640.000
249 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT-CMC-14W-03 85×140 14W 707.000
250 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT-HS-14W-02 85×140 14W 640.000
251 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT-HS-14W-03 85×140 14W 707.000
252 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT-CCHN-14W-02 85×140 14W 640.000
253 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT-CCHN-14W-03 85×140 14W 707.000
254 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT-CCHR-14W-02 85×140 14W 640.000
255 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT-CCHR-14W-03 85×140 14W 707.000
256 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT-CBT-14W-02 85×140 14W 640.000
257 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT-CBT-14W-03 85×140 14W 707.000
258 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT/TV-CMC-14W-02 85×140 14W 700.000
259 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT/TV-CMC-14W-03 85×140 14W 767.000
260 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT/TV-HS-14W-02 85×140 14W 700.000
261 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT/TV-HS-14W-03 85×140 14W 767.000
262 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT/TV-CCHN-14W-02 85×140 14W 700.000
263 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT/TV-CCHN-14W-03 85×140 14W 767.000
264 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT/TV-CCHR-14W-02 85×140 14W 700.000
265 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT/TV-CCHR-14W-03 85×140 14W 767.000
266 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT/TV-CBT-14W-02 85×140 14W 700.000
267 ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦU TLC-DTT/TB-CBT-14W-03 85×140 14W 767.000
268 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX2-LT-01M-05 1 mặt 330×150 3W Xanh lá 267.000
269 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX2-LT-02M-05 2 mặt 330×150 3w Xanh lá 311.000
270 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX1-LT-01M-05 1 mặt 330×150 3W Xanh lá 267.000
271 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX1-LT-02M-05 2 mặt 330×150 3W Xanh lá 311.000
272 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX1-PT-01M-05 1 mặt 330×150 3W Xanh lá 267.000
273 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX1-PT-02M-05 2 mặt 330×150 3W Xanh lá 311.000
274 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX1-SP-01M-05 1 mặt 330×150 3W Xanh lá 267.000
275 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX1-SP-02M-05 2 mặt 330×150 3W Xanh lá 311.000
276 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX1-ST-01M-05 1 mặt 330×150 3W Xanh lá 267.000
277 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX1-ST-02M-05 2 mặt 330×150 3W Xanh lá 311.000
278 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX2-WC-01M-05 1 mặt 330×150 3W Xanh lá 267.000
279 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX2-WC-02M-05 2 mặt 330×150 3W Xanh lá 311.000
280 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX1-XD-01M-05 1 mặt 330×150 3W Xanh lá 267.000
281 ĐÈN CHỈ DẪN EXIT TLC-EX1-XD-02M-05 2 mặt 330×150 3W Xanh lá 311.000
282 ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP TLC-DSC-02B-01 300×295 5W Trắng 878.000
283 ĐÈN LED PHA NLMT TLC-PMF-50W (New) 50W 2.200.000
284 ĐÈN LED PHA NLMT TLC-PMF-100W (New) 100W 2.645.000
285 ĐÈN ĐƯỜNG NLMT MAX ECO Standard TLC-DMS-50W 50W 2.778.000
286 ĐÈN ĐƯỜNG NLMT MAX ECO Standard TLC-ĐMS-100W 100W 3.540.000
287 ĐÈN ĐƯỜNG NLMT MAX ECO Standard TLC-ĐMS-150W 150W 4.400.000
288 ĐÈN TRỤ CỔNG NLMT MAX ECO Standard TLC-TCM.01 Φ200 845.000
289 ĐÈN TRỤ CỔNG NLMT MAX ECO Standard TLC-TCM.02 Φ250 1.067.000
290 ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT MAX ECO Friendly TLC-DMF-90W 90W 1.667.000
291 ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT MAX ECO Friendly TLC-DMF-120W 120W 2.178.000
292 Quạt trần LED ECOFAN – Sapphire (Vân Gỗ) TLC-QTS-VG 1370*600 5 cấp độ Có đèn 3 màu (T-V-TT) Màu bạc 4.986.000
293 Quạt trần LED ECOFAN – Sapphire (Màu bạc) TLC-QTS-CR 1370*600 5 cấp độ Có đèn 3 màu (T-V-TT) Màu bạc 4.700.000
294 Quạt trần ECOFAN – Ruby TLC-QTR-CR 1420*600 5 cấp độ Màu bạc 2.929.000
295 Quạt trần ECOFAN – Classic TLC-QTC-MT 1420*600 5 cấp độ Màu trắng 2.423.000
296 Bộ điều khiển từ xa bán rời – Quạt trần ECOFAN Ruby TLC-PKQT08 622.000
297 Bộ điều khiển từ xa bán rời – Quạt trần ECOFAN Classic TLC-PKQT09 622.000
298 ĐÈN sưởi nhà tắm 2 bóng vàng TLC-SNT-BV02 400X210X210 275W*2 Vàng 934.000
299 ĐÈN sưởi nhà tắm 3 bóng vàng TLC-SNT-BV03 510X250X230 275W*3 Vàng 1.289.000
300 ĐÈN sưởi nhà tắm 2 bóng trắng TLC-SNT-BT02 400X210X210 275W*2 Trắng 1.023.000
301 ĐÈN sưởi nhà tắm 3 bóng trắng TLC-SNT-BT03 510X250X230 275W*3 Trắng 1.400.000
302 ĐÈN sưởi âm trần đa năng 30*30:4 in1
– Chiếu sáng 11 W
– Quạt thông gió 36 W
– Sưởi ấm 1 – 1250 W
– Sưởi ấm 2 – 2500 W
TLC-SAT-300*300 300*300*130 275W*3 Trắng 2.867.000
303 ĐÈN sưởi âm trần đa năng 30*60 4 in 1
– Chiếu sáng 16 W
– Quạt thông gió 46 W
– Sưởi ấm 1 – 1300 W
– Sưởi ấm 2 – 2600 W
TLC-SAT-300*600 300*600*130 275W*3 Trắng 4.422.000

*** Bảng giá mang tính chất tham khảo. Để được ưu đãi giá và giao hàng tận nơi quý khách hàng liên hệ đặt hàng 0826 603 603.

2. Thông số kỹ thuật của Đèn LED và thông số lắp đặt

Xem chi tiết Catalog tại đây

3. Chi tiết các loại sản phẩm Đèn LED

Đèn LED tại đây

4. Hình ảnh sản phẩm Đèn LED

đèn LED âm trần mặt cong Nano Platinum

đèn led búp os thiết bị điện adp

đèn đường nlmt rời thể max eco adp

đèn led panel tấm os 300x1200