Phần mềm quản lý bán điện thông minh

Tuyển dụng

Tháng Sáu 2022

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Nhân viên Kinh Doanh

Chúng tôi muốn tìm kiếm các ứng viên cho Vị trí Nhân viên Kinh doanh làm việc tại Đà Nẵng. Số lượng: 5 Nam, 2 nữ 1. Quyền lợi: Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước sau 2 tháng thử việc. Thu...