Phần mềm quản lý bán điện thông minh

Test

Tên sản phẩmMã sản phẩmLỗ khoétKích thướcCông suấtMàu sắcGiá bán
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-03W-05E27Φ45x843wXanh Dương
Xanh Lá/ Đỏ
43.000
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-03W-01E27Φ45x843wTrắng/Vàng43.000
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-06W-01E27Φ55x1106w65.000
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-08W-01E27Φ60x1288w65.000
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-10W-01E27Φ60x12910w74.000
ĐÈN LED BÚP BOSTLC-BOS-13W-01E27Φ60x13013w109.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOSTLC-DOS-15W-01E27Φ60x13115w145.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOSTLC-DOS-20W-01E27Φ60x13220w183.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOSTLC-DOS-30W-01E27Φ60x13330w267.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOSTLC-DOS-40W-01E27Φ60x13440W389.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM NHỰA DOSTLC-DOS-50W-01E27Φ60x13550W472.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BTE-10W-01E27Φ60x13610w172.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BEF-15W-01
FRIENDLY
E27Φ60x13715w207.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BEF-20W-01
FRIENDLY
E27Φ60x13720w252.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BEF-30W-01
FRIENDLY
E27Φ60x13830w354.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BEF-40W-01
FRIENDLY
E27Φ60x14040w485.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BTE-50W-01E27Φ60x14150W734.000
ĐÈN LED BÚP TRỤ NHÔM ECOTLC-BTE-80W-01E2780W934.000
ĐÈN LED BÚP NẾN + NHÓTTLC-BNN-KR-01E14Φ40x803w49.000
ĐÈN LED BÚP NẾN + NHÓTTLC-BNN-KR-03E14Φ40x803w71.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂNTLC-ACĐ-VĐ-10W-01Φ76Φ108x7010w1.067.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂNTLC-ACĐ-TV-10W-01Φ76Φ108x7010wTrắng/Vàng1.445.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN LIỀN KHỐI DOSTLC-ADO/D90-8W-01Φ90Φ120x408WTrắng/ Vàng/
Trung tính
129.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN LIỀN KHỐI DOSTLC-ADO/D90-8W-03Φ90Φ120x408WBA MÀU (Trắng/ Vàng / Trung tính)152.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO
PLATINUM (Đơn sắc)
TLC-ANP-VB-05W-01Φ72Φ110x355w196.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO
PLATINUM (Đơn sắc)
TLC-ANP-VB-07W-01Φ82Φ120x387w218.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO
PLATINUM (Đơn sắc)
TLC-ANP-VB-09W-01Φ102Φ145x399w300.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(Đơn sắc)
TLC-ANG-VV-05W-01Φ72Φ110x355w198.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(Đơn sắc)
TLC-ANG-VV-07W-01Φ82Φ120x387w212.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(Đơn sắc)
TLC-ANG-VV-09W-01Φ102Φ145x399w294.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc)TLC-AMP-VT-05W-01Φ72Φ110x355w169.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc)TLC-AMP-VT-07W-01Φ82Φ120x387w187.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (đơn sắc)TLC-AMP-VT-09W-01Φ102Φ145x399w260.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO - 3 MÀUTLC-ANP-VB-05W-03Φ72Φ110x355w218.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO - 3 MÀUTLC-ANP-VB-07W-03Φ82Φ120x387w260.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO - 3 MÀUTLC-ANP-VB-09W-03Φ102Φ145x399w345.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(3 MÀU)
TLC-ANG-VV-05W-03Φ72Φ110x355w212.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(3 MÀU)
TLC-ANG-VV-07W-03Φ82Φ120x387w254.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD
(3 MÀU)
TLC-ANG-VV-09W-03Φ102Φ145x399w338.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU)TLC-AMP-VT-05W-03Φ72Φ110x355w194.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU)TLC-AMP-VT-07W-03Φ82Φ120x387w216.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG PLAST (3 MÀU)TLC-AMP-VT-09W-03Φ102Φ145x399w316.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-07W-01Φ90120x377wTrắng / Vàng183.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-07W-03Φ90120x377wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
203.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-09W-01Φ90120x379wTrắng / Vàng205.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-09W-03Φ90120x379wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
225.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-12W-01Φ110148x3712wTrắng / Vàng276.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Mặt TrắngTLC-ATO-MT-12W-03Φ110148x3712wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
316.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-07W-01Φ90120x377wTrắng / Vàng178.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-07W-03Φ90120x377wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
198.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-09W-01Φ90120x379wTrắng / Vàng200.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-09W-03Φ90120x379wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
220.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-12W-01Φ110148x3712wTrắng / Vàng272.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền bạcTLC-ATO-VB-12W-03Φ110148x3712wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
312.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-07W-01Φ90120x377wTrắng / Vàng183.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-07W-03Φ90120x377wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
203.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-09W-01Φ90120x379wTrắng / Vàng205.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-09W-03Φ90120x379wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
225.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-12W-01Φ110148x3712wTrắng / Vàng276.000
ĐÈN LED âm trần khối đúc TOS Viền VàngTLC-ATO-VV-12W-03Φ110148x3712wBA MÀU
(Trắng/Vằng/
Trung tính)
316.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-05W-01Φ76Φ110x405w129.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-07W-01Φ90Φ120x407w145.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-09W-01Φ110Φ148x359w216.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-05W-01Φ76Φ110x405w134.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-07W-01Φ90Φ120x407w149.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI ĐƠN SẮC VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-09W-01Φ110Φ148x359w220.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-05W-03Φ76Φ110x405w176.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-07W-03Φ90Φ120x407w192.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN TRẮNGTLC-ACM-VT-09W-03Φ110Φ148x359w256.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-05W-03Φ76Φ110x405w180.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-07W-03Φ90Φ120x407w196.000
ĐÈN LED CHỐNG CHÓI 3 MÀU VIỀN VÀNGTLC-ACM-VV-09W-03Φ110Φ148x359w260.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀNTLC-ASM-HT-VB-9W-01Φ130Φ145x259W191.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀNTLC-ASM-HT-VB-9W-03Φ130Φ145x259W233.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀNTLC-ASM-HT-VV-9W-01Φ130Φ145x259W191.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG VIỀNTLC-ASM-HT-VV-9W-03Φ130Φ145x259W233.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HT-06W-01Φ106Φ120x206w123.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HT-09W-01Φ120Φ150x209w167.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HT-12W-01Φ155Φ170x2012w189.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HT-18W-01Φ206Φ210x2018w267.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HV-06W-01106
x106
120x120x206w129.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HV-12W-01155
x155
170x170x2012w196.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNGTLC-ASM-HV-18W-01206
x206
210x210x2018w278.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HT-06W-03Φ106Φ120x206w156.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HT-09W-03Φ130Φ150x209w205.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HT-12W-03Φ155Φ170x2012w234.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HT-18W-03Φ206Φ210x2018w400.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HV-06W-03106
x106
120x120x206w167.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HV-12W-03155
x155
170x170x2012w240.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - 3 MÀUTLC-ASM-HV-18W-03206
x206
210x210x2018w434.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COBTLC-NCO-VP-07W-01Φ82Φ120x387wTrắng/vàng227.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COBTLC-NCO-VP-07W-03Φ82Φ120x387wBA MÀU
(Trắng,Vàng,Tr
ung Tính)
269.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COBTLC-NCO-VV-07W-01Φ82Φ120x387wTrắng/vàng218.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN NANO COBTLC-NCO-VV-07W-03Φ82Φ120x387wBA MÀU
(Trắng,Vàng,Tr
ung Tính)
260.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG COBTLC-PCO-VT-07W-01Φ82Φ120x387wTrắng/vàng194.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT CONG COBTLC-PCO-VT-07W-03Φ82Φ120x387wBA MÀU
(Trắng,Vàng,Tr
ung Tính)
223.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐƠN MẶT TRÒNTLC-ACO-TT-07W-01Φ90Φ120x707wTrắng/Vàng223.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐƠN MẶT TRÒNTLC-ACO-TT-07W-03Φ90Φ120x707wBA MÀU
(Trắng,Vàng,Tr
ung Tính)
260.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐÔI COBTLC-ACO-TT-14W-01210x120x752*7W24472.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN ĐÔI COBTLC-ACO-TT-14W-03210x120x752*7W24565.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNGTLC-ONT-TT-06W-01Φ120x406w50174.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNGTLC-ONT-TT-12W-01Φ170x4012w10256.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNGTLC-ONT-TT-18W-01Φ210x4018w10323.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNGTLC-ONT-TT-24W-01Φ290x4024w10496.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNGTLC-ONV-TT-06W-01120x120x406w50178.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNGTLC-ONV-TT-12W-01170x170x4012w10260.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNGTLC-ONV-TT-18W-01210x210x4018w10334.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNGTLC-ONV-TT-24W-01290x290x4024w10500.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐENTLC-ONT-TD-06W-01Φ120x406w50174.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐENTLC-ONT-TD-12W-01Φ170x4012w10256.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐENTLC-ONT-TD-18W-01Φ210x4018w10323.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐENTLC-ONT-TD-24W-01Φ290x4024w10496.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐENTLC-ONV-TD-06W-01120x120x406w50178.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐENTLC-ONV-TD-12W-01170x170x4012w10260.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐENTLC-ONV-TD-18W-01210x210x4018w10334.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐENTLC-ONV-TD-24W-01290x290x4024w10500.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONT-TT-06W-03Φ120x406w50223.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONT-TT-12W-03Φ170x4012w10318.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONT-TT-18W-03Φ210x4018w10407.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONT-TT-24W-03Φ290x4024w10623.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONV-TT-06W-03120x120x406w50229.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONV-TT-12W-03170x170x4012w10327.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONV-TT-18W-03210x210x4018w10429.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG TRẮNG (3 MÀU)TLC-ONV-TT-24W-03290x290x4024w10669.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU)TLC-ONT-TD-06W-03Φ120x406w50223.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU)TLC-ONT-TD-12W-03Φ170x4012w10318.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU)TLC-ONT-TD-18W-03Φ210x4018w10407.000
ĐÈN LED ỐP NỔI TRÒN ĐEN (3 MÀU)TLC-ONT-TD-24W-03Φ290x4024w10623.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU)TLC-ONV-TD-06W-03120x120x406w50229.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU)TLC-ONV-TD-12W-03170x170x4012w10327.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU)TLC-ONV-TD-18W-03210x210x4018w10429.000
ĐÈN LED ỐP NỔI VUÔNG ĐEN (3 MÀU)TLC-ONV-TD-24W-03290x290x4024w10669.000
ĐÈN LED ỐP NỔI - GALAXY PLUSTLC-ONG-30W-03Φ320x5530W10844.000
ĐÈN LED ỐP NỔI - GALAXY PLUSTLC-ONG-40W-03Φ420x5540W101.067.000
ĐÈN LED ỐP NỔI - GALAXY PLUSTLC-ONG-60W-03Φ520x5560W51.511.000
ĐÈN LED ỐP TRẦN CẢM ỨNG RADARTLC-ORD-20W-01Φ250x7020W20556.000
ĐÈN LED ỐP TRẦN CẢM ỨNG RADARTLC-ORD-33W-01Φ330x8033W10844.000
ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMARTTLC-OHS-46W-03Φ440x7046W51.734.000
ĐÈN LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMARTTLC-OHS-76W-03Φ550x7076W52.444.000
ĐÈN LED TUYP HỘP - S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀUTLC-TS8-14W-0130014W20200.000
ĐÈN LED TUYP HỘP - S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀUTLC-TS8-27W-0160027w10333.000
ĐÈN LED TUYP HỘP - S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀUTLC-TS8F-54W-01new120054w506.000
ĐÈN LED TUYP HỘP - S8 ÁNH SÁNG 3 CHIỀUTLC-TS8-68W-01120068w10574.000
ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆTTLC-TBN-10W-0130010W20183.000
ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆTTLC-TBN-18W-0160018W15256.000
ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆTTLC-TBNF-36W-01new120036W352.000
ĐÈN LED TUÝP BÁN NGUYỆTTLC-TBN-36W-03120036W15456.000
ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVALTLC-TOV-20W-0160020W15249.000
ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVALTLC-TOV-42W-01120042W15352.000
ĐÈN LED TUYP TRÀN VIỀN OVALTLC-TOV-52W-01120052W15418.000
ĐÈN LED TUYP TUBE T5TLC-TT5-10W-0160010w30138.000
ĐÈN LED TUYP TUBE T6TLC-TT5-18W-01120018w30183.000
ĐÈN LED TUYP TUBE T8 (VÍT 2 ĐẦU)TLC-TT8-10W-0160010w30149.000
ĐÈN LED TUYP TUBE T8 (VÍT 2 ĐẦU)TLC-TT8-18W-01120018w30193.000
ĐÈN LED TUYP T8 - 24W - nhà xưởngTLC-TT8-24W-01TLC-TT8-24W-01120024WTrắng/vàng278.000
BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG - 11wTLC-TTT-11W-01TLC-TTT-11W-0160011WTrắng84.000
BỘ TUÝP THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG - 11wTLC-BTT-MM-11W-01TLC-BTT-MM-11W-0160011WTrắng116.000
BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG - 20wTLC-TTT-20W-01TLC-TTT-20W-01120020wTrắng92.000
BỘ TUÝP T8 THỦY TINH CAO CẤP - 20WTLC-BTT-20W-01TLC-BTT-20W-01120020wTrắng154.000
BÓNG ĐÈN THỦY TINH T8 SIÊU SÁNG - 28wTLC-TTT-28W-01TLC-TTT-28W-01120028WTrắng116.000
BỘ TUÝP T8 THỦY TINH CAO CẤP - 28WTLC-BTT-MM-28W-01TLC-BTT-MM-28W-01120028WTrắng200.000
MÁNG TUYP ĐƠN CAO CẤPTLC-TT8-PKM-016003060.000
MÁNG TUYP ĐƠN CAO CẤPTLC-TT8-PKM-02 (loại cũ)1200Máng dày3056.000
MÁNG TUYP ĐÔI CAO CẤPTLC-TT8-PKM-03120030Sơn trắng84.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-20W-01125x30x15020W20323.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-30W-01155x35x18530W20434.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-50W-01190x35x22050W20563.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-100W-01225x40x260100W101.088.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-150W-01260x40x295150W51.766.000
ĐÈN LED PHA AEONTLC-PAP-200W-01200W52.645.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-10W-01130x57x1661020280.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-20W-01185x60x2202020454.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-30W-01203x71x2463020618.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-50W-01229x72x2955020794.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-100W-01286x95x3501005 hoặc 71.609.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-150W-01350x95x41015052.683.000
ĐÈN PHA LED CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT - CHỊU NƯỚC 2 LỚPTLC-PT-200W-01380x110x42020033.849.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAITLC-TOS-KT-30X30-01300 x 30016w10433.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAITLC-TOS-KT-60X60-01600 x 60048w8889.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAITLC-TOS-KT-30X60-01300 x 60024w10622.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAITLC-TOS-KT-30X120-01300 x 120048w61.258.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS KHÔNG TAITLC-TOS-KT-60X120-01600 x 120072w62.667.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAITLC-TOS-CT-30X30-01300 x 30016w10440.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAITLC-TOS-CT-60X60-01600 x 60048w8889.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAITLC-TOS-CT-30X60-01300 x 60024w10622.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAITLC-TOS-CT-30X120-01300 x 120048w61.258.000
ĐÈN LED TẤM PANEL OS CÓ TAITLC-TOS-CT-60X120-01600 x 120072w62.689.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL VUÔNGTLC-PTT-CT-30X30-01300 x 30012w20312.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL VUÔNGTLC-PTT-CT-60X60-01600 x 60042w5934.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL C.NHẬTTLC-PTT-CT-30X60-01300 x 60020w10589.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL C.NHẬTTLC-PTT-CT-30X120-01300 x 120048w51.222.000
ĐÈN LED ÂM TRẦN TẤM PANEL C.NHẬTTLC-PTT-CT-60X120-01600 x 120072w52.889.000
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-D2835/156-6w1006w14.334.000
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-D2835/156-6w-031006w15.534.000
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-D2835/156-8w1008w15.312.000
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-D2835/156-8w-031008w16.867.000
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-DY1-011008.5w1
ĐÈNLED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT - VERSION 2018TLC-DY1-031008.5w1
ĐÈNLED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ TRANG TRÍ NGOÀI TRỜITLC-D5730/72-5W1005W1
ĐÈNLED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ TRANG TRÍ NGOÀI TRỜITLC-D5730/72-5W1005W1
ĐÈNLED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ ĐƠN MÀUTLC-DY3-0110012.5w18.512.000
ĐÈNLED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ ĐƠN MÀUTLC-DY3-0310012.5w18.867.000
NGUỒN LED DÂYTLC-DY1-PK01TLC-DY1-PK0110034.000
ĐÈN LEDNGUỒN LED DÂYTLC-DY3-PK02TLC-DY3-PK021003 chế độ
ĐÈN LEDKHIỂN LED DÂYTLC-DY1-PK05TLC-DY1-PK05100
ĐÈN LEDKHIỂN LED DÂYTLC-DY3-PK04TLC-DY3-PK041003 chế độ
ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚPTLC-R2L-TT-10W-01Φ65x105mm10w20440.000
ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚPTLC-R2L-TT-20W-01Φ90x120mm20w20538.000
ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚP - 3 MÀUTLC-R2L-TT-10W-03Φ65x10510w20587.000
ĐÈN LEDRỌI RAY 2 LỚP - 3 MÀUTLC-R2L-TT-20W-03Φ90x12020w20720.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤPTLC-RTC-TT-10W-01Φ70x135x9010w20360.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤPTLC-RTC-TT-20W-01Φ85x175x12020w20525.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤPTLC-RTC-TT-30W-01Φ85x175x12030w20832.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP 2018 -3 MÀUTLC-RTC-TT-10W-03Φ70x135x9010w20556.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP 2018 -3 MÀUTLC-RTC-TT-20W-03Φ85x175x12020w20689.000
ĐÈN LEDRỌI RAY TAM CẤP 2018 -3 MÀUTLC-RTC-TT-30W-03Φ85x175x12030w201.100.000
ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM ĐƠN SẮCTLC-RZ-TT-10W-01Φ115x6110w433.000
ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM ĐƠN SẮCTLC-RZ-TT-20W-01Φ115x6120w622.000
ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB ĐƠN SẮCTLC-RCO-TT-12W-01Φ115x6112W50392.000
ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB ĐƠN SẮCTLC-RCO-TD-12W-01Φ115x6112W50392.000
ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB BA MÀUTLC-RCO-TT-12W-03Φ115x6112W50465.000
ĐÈN LED RỌI ỐNG BƠ COB BA MÀUTLC-RCO-TD-12W-03Φ115x6112W50465.000
ĐÈN LEDThanh ray 1m - nhôm sơn tĩnh điệnTLC-RPK-011m30
ĐÈN LEDThanh ray 1,5m - nhôm sơn tĩnh điệnTLC-RPK- 031,5m30
ĐÈN LEDNối thẳng/Nối góc vuôngTLC-RPK-051m30
ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁPTLC-DCA-20W-01L510xW220xH80
mm
20w1934.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁPTLC-DCA-50W-01L550xW50xH80m
m
50w11.667.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁPTLC-DCA-100W-01L880x
W340xH100
100w13.112.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁPTLC-DCA-150W-01L1050x
W520xH120
150w13.889.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG CAO ÁPTLC-DCA-200W-01200w5.445.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-42W-01375x305x8042W13.089.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-56W-01435x305x8056W13.978.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-70W-01495x305x8070W14.867.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-84W-01610x305x8084W15.978.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-98W-01615x305x9098W16.645.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-112W-01675x305x98112W17.534.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-126W-01735x305x112126W18.200.000
ĐÈN LED ĐƯỜNG SIÊU SÁNGTLC-DSS-168W-01950x340x100168W110.867.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DHB-50W-0150W101.067.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DHB-80W-0180W51.512.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DHB-100W-01100W51.734.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DX-50W-01¢ 45050W11.667.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DX-100W-01¢ 450100W12.800.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DX-150W-01¢ 550150W13.356.000
ĐÈN LED XƯỞNG HIGH BAYTLC-DX-200W-01¢ 550200W15.112.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-HVTT-06W-02100x100x10006W712.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-HVTD-06W-02100x100x10006W712.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-BDTT-06W-02200x72x9006W1.067.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-BDTD-06W-02200x72x9006W1.067.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-CGTT-12W-02240x170x9012W1.512.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTT-CGTD-12W-02240x170x9012W1.512.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-911-TT-6W-0290x40x11006W434.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-911-TD-6W-0290x40x11006W434.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-917-TT-12W-0290x40x17012W556.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-917-TD-12W-0290x40x17012W556.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTC-TT-06W-02145x100x18506W712.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍTLC-DTC-TD-06W-02145x100x18506W712.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CMC-14W-0285x14014W6640.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CMC-14W-0385x14014W6707.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CMC-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-HS-14W-0285x14014W6640.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-HS-14W-0385x14014W6707.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-HS-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHN-14W-0285x14014W6640.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHN-14W-0385x14014W6707.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHN-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHR-14W-0285x14014W6640.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHR-14W-0385x14014W6707.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CCHR-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CBT-14W-0285x14014W6640.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CBT-14W-0385x14014W6707.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT-CBT-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CMC-14W-0285x14014W6700.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CMC-14W-0385x14014W6767.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CMC-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-HS-14W-0285x14014W6700.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-HS-14W-0385x14014W6767.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-HS-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHN-14W-0285x14014W6700.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHN-14W-0385x14014W6767.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHN-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHR-14W-0285x14014W6700.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHR-14W-0385x14014W6767.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CCHR-14W-0585x14014W6
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TV-CBT-14W-0285x14014W6700.000
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TB-CBT-14W-0385x14014W6767.000
TƯỜNG TRANG TRÍ HAI ĐẦUTLC-DTT/TB-CBT-14W-0585x14014W6
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX2-LT-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX2-LT-02M-052 mặt330x1503wXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-LT-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-LT-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-PT-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-PT-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-SP-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-SP-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-ST-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-ST-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX2-WC-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX2-WC-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-XD-01M-051 mặt330x1503WXanh lá267.000
ĐÈN CHỈ DẪN EXITTLC-EX1-XD-02M-052 mặt330x1503WXanh lá311.000
ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤPTLC-DSC-02B-01300x2955WTrắng878.000
ĐÈN LED PHA NLMTTLC-PMF-50W (New)50W12.200.000
ĐÈN LED PHA NLMTTLC-PMF-100W (New)100W12.645.000
ĐÈN ĐƯỜNG NLMT MAX ECO StandarTLC-DMS-50W50W52.778.000
ĐÈN ĐƯỜNG NLMT MAX ECO StandarTLC-ĐMS-100W100W53.540.000
ĐÈN ĐƯỜNG NLMT MAX ECO StandarTLC-ĐMS-150W150W54.400.000
ĐÈN TRỤ CỔNG NLMT MAX ECO StandarTLC-TCM.01Φ20012845.000
ĐÈN TRỤ CỔNG NLMT MAX ECO StandarTLC-TCM.02Φ25041.067.000
ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT MAX ECO FriendlyTLC-DMF-90W90W51.667.000
ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT MAX ECO FriendlyTLC-DMF-120W120W52.178.000
ĐÈN LEDQuạt trần Luxury - Vân Gỗ
led 24W - Ba màu
TLC-QTL-VG14205 cấp độCó đèn 3 màu (T-V-TT) Màu bạc
ĐÈN LEDQuạt trần Luxury - Màu bạc
led 24W - Ba màu
TLC-QTL-MB14205 cấp độCó đèn 3 màu (T-V-TT) Màu bạc
Quạt trần LED ECOFAN - Sapphire
(Vân Gỗ)
TLC-QTS-VG1370*6005 cấp độCó đèn 3 màu (T-V-TT) Màu bạc4.986.000
Quạt trần LED ECOFAN
- Sapphire (Màu bạc)
TLC-QTS-CR1370*6005 cấp độCó đèn 3 màu (T-V-TT) Màu bạc4.700.000
Quạt trần ECOFAN - RubyTLC-QTR-CR1420*6005 cấp
độ
Màu bạc2.929.000
ĐÈN LEDQuạt trần ECOFAN - ClassicTLC-QTC-MB1420*6005 cấp
độ
Màu Bạc
Quạt trần ECOFAN - ClassicTLC-QTC-MT1420*6005 cấp
độ
Màu trắng2.423.000
Bộ điều khiển từ xa bán rời - Quạt trần
ECOFAN Ruby
TLC-PKQT081622.000
Bộ điều khiển từ xa bán rời - Quạt trần
ECOFAN Classic
TLC-PKQT091622.000
ĐÈN sưởi nhà tắm 2 bóng vàngTLC-SNT-BV02400X210X210275W
*2
Vàng934.000
ĐÈN sưởi nhà tắm 3 bóng vàngTLC-SNT-BV03510X250X230275W
*3
Vàng1.289.000
ĐÈN sưởi nhà tắm 2 bóng trắngTLC-SNT-BT02400X210X210275W
*2
Trắng1.023.000
ĐÈN sưởi nhà tắm 3 bóng trắngTLC-SNT-BT03510X250X230275W
*3
Trắng1.400.000
ĐÈN sưởi âm trần đa năng 30*30:4 in1
- Chiếu sáng 11 W
- Quạt thông gió 36 W
- Sưởi ấm 1 - 1250 W
- Sưởi ấm 2 - 2500 W
TLC-SAT-300*300300*300*130275W
*3
Trắng2.867.000
ĐÈN sưởi âm trần đa năng 30*60 4 in 1
- Chiếu sáng 16 W
- Quạt thông gió 46 W
- Sưởi ấm 1 - 1300 W
- Sưởi ấm 2 - 2600 W
TLC-SAT-300*600300*600*130275W
*3
Trắng4.422.000