Phần mềm quản lý bán điện thông minh

Công tơ điện tử 1 pha DT01P80-RF (Không có module gắn ngoài)